Файл с презентация на книгата и автора

 

   Презентацията на книгата ти може да послужи за представяне пред издателства, участие в конкурси или каталози и др. Подготвеният pdf файл съдържа:

   - 3D изображение на книжното тяло;

   - анотация и подробно резюме на книгата;

   - няколко ключови откъса от текста и илюстрации, ако е приложимо;

   - биография и снимка на автора;

   - информация за контакти.

   Статистически данни за продажбите, успехите ти или извадки от медийни публикации също могат да намерят място във файла. Възможно е презентацията да се изготви на няколко езика, включително английски, руски и немски.

 

   Цена на услугата: 200 лв. с ДДС

   Отпечатването на хартия се калкулира допълнително.