Коректорски услуги

 

   Някои грешки успяват да се промъкнат в завършения текст дори след като той е четен няколко пъти от автора и редактора. Дефиси вместо тирета, изписани неправилно кавички, останали двойни интервали – това са само част от примерите. Коректорът ще отстрани подобни механични пропуски, както и всякакви правописни, пунктуационни и граматични проблеми. Коректорските услуги на Фабрика за книги са два вида:

   Първа коректура – услугата включва 1 прочит на ръкописа в Word и подготовка на файла за процеса на страниране, включително изчистване на нежелани интервали и форматиране. 

      Цена: 1 лв. с ДДС за 1 800 знака с интервалите.

 

  Втора коректура –  изчистване на грешките след страниране, когато неизбежно се появяват неправилни преноси на думи и технически пропуски. Преглеждат се издателското каре и копирайт страницата, титулите и друга служебна информация, поставена на финалния етап от работата по книгата. Втория път текстът се чете от разпечатка на хартия или PDF файл, като грешките се описват в списък на отделен документ. Окончателно книгата се преглежда и след като всички корекции са нанесени в странирания файл. 

      Цена: 1 лв. с ДДС за 1 800 знака с интервалите.

Ако в книгата има индекси, речници, таблици, бележки под линия, библиография или други паратекстове, може би е необходима и допълнителна техническа редакция на текста. 

   Повече за корекцията и редакцията на текст прочети в специализираната секция в блога ни.