Young Muscular Man

   Стилова редакция

   Всеки творец се потапя изцяло в произведението си и става част от света на героите си. Тъй като си се посветил/а на тази всепоглъщаща задача, е съвсем естествено от погледа ти да убягнат някои детайли, а дори и важни аспекти от общата картина. Задачата на редактора е да открие тези слаби места и да даде предложения как да се справиш с тях. Той ще посочи неясноти и/или недостоверни твърдения. Ще те алармира къде историята има нужда от изясняване или къде е написано твърде много. Ще ти предостави идеите и опита си, без да те лишава от авторското право сам/а да прецениш в кои от съветите да се вслушаш. 

   Основната цел на стиловата редакция е авторът да получи помощ и подкрепа, за да подобри ръкописа си. Ето какво следва да очакваш от своя редактор: 

 1. Да представи свеж и обективен поглед към ръкописа ти чрез общуване по имейл, телефон или среща на живо.

 2. Да посочи недостатъците на текста и да ти помогне да ги отстраниш.

 3. Да ти подскаже възможности да подобриш текста си.

 4. Да се справи с различни технически и организационни проблеми:
  - да поддържа архив с чернови и финални варианти;
  - да поддържа регулярно темпо на работата.

 5. Да придаде професионален вид на ръкописа ти.

 6. Да съпостави твоята книга със сходни заглавия и автори.

 7. Да открие неясноти и да те подтикне да ги изясниш.

 8. Да провери фактите и да коригира недостоверни твърдения и несъответствия.

 9. Да отстрани логически грешки/алогизми.

 10. Да открие и сигнализира за липсата на последователност както в стила на писане, така и в поведението и речта на героите.

 11. Да отстрани смислови и лексикални повторения.

   

   Цена: 5.50 лв. с ДДС за 1 800 знака с интервалите

   Цена за допълнителни консултации в реално време: 60 лв./час

   Прочети повече за редакцията на текст в специализираната секция блога ни. 

   Ето и творческите страници на нашите редактори Лора Шумкова и Петя В. Димитрова.