Съхранение на книги

 

   Веднъж отпечатани, книгите следва да се съхраняват в подходяща среда – да не са изложени на светлина, за да не пожълтява хартията, да се пазят от влага и замърсяване. Освен всичко друго, кашоните с готовото издание най-често са много на брой и грамадни, така че е изключено просто да се поберат в няколко шкафа. Като решение на всички тези проблеми предлагаме услугата „Съхранение на книги“, която включва:

   - наем на площ с размер един европалет (120 х 100 см);

   - осигуряване на подходящи условия за съхранението;

   - осигуряване на достъп до книгите в рамките на работния ден – между 9:00 и 16:00 от понеделник до петък.

 

   Цена на услугата: 11 лв. с ДДС/месец

   Минимален срок за съхранението: 1 месец