Страниране и дизайн на книга

 

   Редактираният и коригиран в Word файл на книгата не може просто да поеме към печатницата. Преди това е нужно той да се обработи в програма за дизайн и оформление на страници. Услугата „Страниране и дизайн на книга“ включва цялостна предпечатна подготовка, по време на която се обръща внимание на:

   - подбора на шрифтове и определянето на празните пространства в книгата – нужното разстояние между редовете, както и достатъчно големите бели полета, за да се възприема текстът по-добре (така се гарантира ергономия на четенето);

   - оформлението на началните страници, както и на информационните карета;

   - оформлението на страниците с основен текст;

   - списъка със съдържанието и поставянето му на подходящото място според това дали става дума за художествена, или научно-популярна/научна литература;

   - оформлението на бележките под линия и индексите.

 

   Цена на услугата: 150 лв. с ДДС за страниране и дизан на стихосбирка

   Цена на услугата за проза: 1.50 лв. с ДДС на страница от готовата книга. 

   При книги с по-сложна структура (схеми, чертежи, илюстрации, други елементи) цената се увеличава до 2.40 лв. с ДДС за страница от готовата книга.