Tehnicheska-redakcia.jpg

   Техническа редакция

 

Техническата редакция се занимава с оформянето и стандартизирането на бележки под линия, библиографско описаниe на цитати и библиография, или използвани източници. Също така техническият редактор се грижи за коректното позициониране и изписване на текста в инфографиките. Той следи за стиловото синхронизиране и отстояние на определени елементи в зависимост от дизайна на текста. Работният процес се извършва на базата на установените добри практики и стандартите, описани в последния издаден „Официален правописен речник на българския език“ на БАН от 2012 г.

150 лв. до 10 стандартни машинописни страници, които са сбор от елементите, върху които работи техническият редактор. Те не включват основния текст, а само паратекстовете.

   Повече за техническата редакция и кой има нужда от нея прочети в специализираната секция в блога ни.