Политика за поверителност и съхранение на лични данни

   „Фабрика за книги“, импринт на „БГкнига“ ЕАД, с адрес София, ул. „пор. Христо Топракчиев“ 11, етаж 3, офис 18, събира и използва единствено имейл и име на клиентите, пожелали да се абонират за информационния бюлетин на fabrikazaknigi.bg. Данните могат да бъдат използвани за предлагане на нови стоки и/или услуги на клиента (безплатни или платени), за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели. 

 

   С приемането на настоящите общи условия клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до office@fabrikazaknigi.bg.

 

   С приемането на настоящите общи условия клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т. 3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство.

 

   Всички описани по-горе цели, за които може да се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за fabrikazaknigi.bg. Всякакви други цели, за които се използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

   Прекратяване

   При писмено желание на клиента fabrikazaknigi.bg деактивира клиентския профил и заличава информацията за имейл и име. Клиентът може по всяко време за поиска от fabrikazaknigi.bg заличаване на информацията. В този случай заличаването се извършва незабавно.
   Информацията се заличава и при настъпване на някое от следните обстоятелства: 
   - преустановяване на дейността на fabrikazaknigi.bg;
   - прекратяване поддържането на сайта fabrikazaknigi.bg; 
   - в други предвидени в закона случаи.