Творчески ментор - структурна и стилова редакция

   Творческият ментор е редактор, който ще ти помогне да надградиш своя ръкопис. Заедно ще работите върху отделните сюжетни линии в историята, ще придадете автентичност на образите и ще подобрите структурата на книгата така, че да се откроят темите и цялостното внушение в нея. Структурната редакция е насочена към общата картина и цялостното въздействие върху бъдещите читатели, а стиловата към езика. Ето какво можеш да очакваш от своя творчески ментор:

  1. Всичко описано в услугата стилова редакция, както и 

  2. Разместване на частите на текста;

  3. Предложения за отстраняване на някои от тях и дописване на нови;

  4. Разделяне на текста на глави или обединяване на главите в раздели;

  5. Въвеждане или заличаване на персонажи;

  6. Прецизиране на сюжета;

  7. Обмисляне на описанията;

  8. Проследяване на лайтмотивите, които спояват текста.

   Това се осъществява чрез редовна писмена комуникация. Ще получаваш обратна връзка, придружена от въпроси, чрез които да развиеш произведението си. С предложенията и съветите си, твоят ментор ще те измъкне от моментите, когато се чувстваш в творческа дупка. Работата с него е непрекъсната обмяна на идеи и опит и е ефективна както за проза, така и за поезия.

 

   Цена: 9 лв. с ДДС за 1800 знака с интервалите

   Цена за допълнителни консултация в реално време: 60 лв./час

 © stanislavayamakova photography

   „Имах удоволствието да работя и по двата си романа с Петя В. Димитрова и мога да определя точно и ясно разликата между това да имаш ръкопис и завършена книга.
   Първият ми роман, „Чаках точно теб“, бе основно редактиран от Петя, без допълнения от нейна страна, но бих казала, че втория – „Завинаги ти“ – го написахме заедно. 
   Работата с творчески ментор е изключително полезна не само за книгата, но и за автора. Тя ми помогна да пиша по-добре, да усещам по-добре стила си и да го доразвия, а също така и да създам една красива история. Когато работиш с още един човек, който съпреживява сюжета на романа ти, заедно можете да измислите още по-вълнуващи и завладяващи сцени.

   Партньорството с ментора протича лесно, по имейл, като работата се извършва на модули, не по-дълги от 20 страници. Разменяме ги няколко пъти, докато не изчистим напълно крайния вариант.

   В момента пиша третия си роман и не съм се поколебала за минута дали отново да ползвам Петя като свой творчески ментор. Нямам търпение да видя какво ще сътворим двете!“

Стефана Белковска