Творчески ментор на поезия

   Творческият ментор е редактор, който ще ти помогне да усъвършенстваш своята стихосбирка. Заедно ще работите върху поетиката на отделните творби, ще изберете най-подходящото заглавие и ще подобрите структурата на книгата така, че да се откроят темите и цялостното внушение в нея.

   Това се осъществява чрез редовна писмена комуникация. Ще получаваш редовно обратна връзка, придружена от въпроси, чрез които да развиеш поетичния си сборник. С предложенията и съветите си, твоят ментор ще те измъкне от моментите, когато се чувстваш в творческа дупка. Работата с него е непрекъсната обмяна на идеи и опит.

   Услугата включва и пълна редакция на стиховете, така че да отговарят на изискванията на жанра (бял стих, класическа поезия и др.), както и една консултация онлайн, по телефон или на живо.

 

   Цена: 300 лв. с ДДС до 50 стихотворения

   Цена за допълнителни консултация в реално време: 60 лв./час

Прочети повече по темата защо поетите имат нужда от редакция в статията в блога ни.